CAPITALISERS verzorgt voor investeerders het traject van acquisitie tot en met de oprichting van het Fonds en het asset en fund management daarna. Kernactiviteiten: ALM studie, investmentmemorandum, bouwen van het rendementsmodel, (fiscale) structurering, contractafwikkeling, fonds- en asset management. De portefeuilles zijn onderscheidend door hun kwaliteit, omvang en ligging en bieden naar verwachting een stabiel cashflow rendement.